• SpaarPlus Rekening


  Als werkgever kunt u dankzij de groepsverzekering een aanvullend pensioenplan opbouwen voor als uw werknemers op pensioen gaan.
  Waarom kiezen voor de SpaarPlus Rekening?

  Als u uw spaargeld aan uw bank toevertrouwt, weet u dan wel zeker hoe die bank daarmee omgaat? Misschien worden uw spaarcenten wel gebruikt om activiteiten of sectoren te financieren waar u bedenkingen of morele bezwaren bij hebt: in milieuvervuilende bedrijven, in bedrijven die een loopje nemen met elementaire arbeidsrechten, misschien zelfs in de wapenindustrie…

  Wilt u de absolute garantie dat uw spaargeld wordt aangewend voor duurzame initiatieven of projecten? Dan is onze duurzame spaarrekening SpaarPlus iets voor u. Want VDK herbelegt de centen op deze spaarrekening op een transparante en sociaal-ethische manier. In microfinanciering bijvoorbeeld, in de sociale economie, in gezondheidszorg, onderwijs of sociale woningbouw.

  Hoe opent u een SpaarPlus Rekening?
  Aarzel niet om ons te contacteren.

  U betaalt voor deze SpaarPlus Rekening geen openings-, beheers- of afsluitkosten. De rekeninguittreksels kunt u zelf kosteloos afdrukken aan de Print’oMatic-automaten in nagenoeg elke VDK-vestiging. Indien gewenst, kunt u uw rekeninguittreksels ook gratis consulteren of afdrukken via online@vdk (= internetbankieren bij VDK).
  Waar gaat uw spaargeld naartoe?

  Op de SpaarPlus Rekening krijgt u een faire intrestvergoeding, vergelijkbaar met andere spaarrekeningen: een mooie basisintrest aangevuld met een getrouwheidspremie. Maar bovenop dit financieel rendement krijgt u er een belangrijke, weliswaar niet-tastbare meerwaarde bovenop. De zekerheid dat uw spaargeld gebruikt wordt om maatschappelijk waardevolle initiatieven te financieren. Om op die manier kansarme mensen nieuwe kansen te bieden, hier bij ons of in het Zuiden.

  Ontdek onze 7 partnerorganisaties

  VDK creëert voor de duurzame SpaarPlus Rekening een breed maatschappelijk draagvlak via een structureel partnership met een aantal organisaties die zich elk op hun specifieke manier sociaal-maatschappelijk engageren. Deze 7 partnerorganisaties delen samen elk jaar opnieuw een commissie van 0,05% op de totale spaarinlage van de SpaarPlus Rekening (met een minimum van 75.000 euro voor de 7 partners samen). VDK betaalt deze commissie uit eigen middelen.

  Een nóg hogere sociaal-maatschappelijke meerwaarde voor uw spaarcenten?

  De intresten die u jaarlijks verwerft op uw SpaarPlus Rekening (of een deel daarvan), kunt u geheel vrijblijvend afstaan aan 1 of meerdere van de 7 SpaarPlus-partners. U kiest dan bewust voor een lager financieel rendement in ruil voor een hogere sociaal-maatschappe­lijke meerwaarde. Bij het begin van elk kalenderjaar wordt u door VDK geïnformeerd over deze vrijblijvende mogelijkheid. Sommige van deze partners kunnen voor uw gift vanaf 40 euro een fiscaal attest afleveren.

  Zoals hierboven beschreven hanteert VDK Spaarbank voor de ingezamelde spaarfondsen op de SpaarPlus Rekening positieve herbeleggingscriteria.
  Hoe duurzaam zijn onze andere spaarproducten?
  Zoals hierboven beschreven hanteert VDK Spaarbank voor de ingezamelde spaarfondsen op de SpaarPlus Rekening positieve herbeleggingscriteria. “En wat met het spaargeld op andere spaarproducten?” vraagt u zich misschien af. Wel, ook daarvoor volgt VDK een aantal criteria die schadelijke investeringen maximaal moeten uitsluiten. U kunt deze principes nalezen in de “VDK-policy met betrekking tot de financiering van controversiële activiteiten”.
  Geïnteresseerd?

  Vraag een offerte, antwoord binnen één dag

  Wilt u de absolute garantie dat uw spaargeld wordt aangewend voor duurzame initiatieven of projecten? Dan is onze duurzame spaarrekening SpaarPlus iets voor u.

  Eén aanspreekpunt voor je bank en verzekeringen? Bij ons zit je veilig ...