• Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (V.A.P.Z.)


  Dankzij het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) kunt u zelf uw wettelijk pensioen aanvullen U geniet bovendien van extra fiscale en sociale voordelen
  VAPZ: wat is dat?

  Dankzij het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) kunt u zelf uw wettelijk pensioen aanvullen. U geniet bovendien van extra fiscale en sociale voordelen.

  Een VAPZ is interessant als u weet dat het gemiddeld wettelijk pensioen in België relatief laag is. Vooral voor zelfstandigen! De cijfers spreken voor zich... Het gemiddeld zelfstandigenpensioen bedraagt maandelijks 840 euro, maar een kwart van de zelfstandigen krijgt minder dan 500 euro. Niet evident om dan te genieten van een zorgeloos pensioen. Vandaar dat veel zelfstandigen aanvullende verzekeringen afsluiten om hun levensstandaard ook na hun pensioen te behouden. Deze zijn ook nog eens fiscaal interessant.

  Voorbeeld: Jan is 30 jaar, ongehuwd en heeft een belastbaar inkomen van 42.000 euro. Hij sluit een VAPZ af en stort jaarlijks 1.100 euro. Hij bespaart zo 550 euro per jaar aan inkomstenbelasting, plus 242 euro aan sociale bijdragen. Zijn reële kost bedraagt dus amper 308 euro. Met andere woorden: hij neemt slechts 28% van de storting zelf ten laste. Als Jan 65 is, ontvangt hij een mooi bruto-eindkapitaal van 53.359,86 euro. De bedragen werden berekend op basis van de volgende hypothese over het toekomstig jaarrendement: beleggingsvorm "basisrente van 2%" (inclusief afrek van 2% instapkosten).

  2 VAPZ-formules

  U kunt kiezen uit 2 types Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen:

  Het contract Business First is de VAPZ-oplossing van DVV (Tak 21). Het eindkapitaal en de intrestvoet toegekend bij elke storting zijn gegarandeerd.

  VAPZ: voor wie?

  U kunt kiezen voor een VAPZ als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep (op voorwaarde dat u sociale bijdragen betaalt die gelijkwaardig zijn aan die van een zelfstandige in hoofdberoep), en in orde bent met uw sociale bijdragen. Bent u meewerkende echtgeno(o)t(e) in het ‘maxistatuut’? Ook dan kunt u een VAPZ afsluiten.

  Bent u zelfstandige in een vennootschap? Dan kan het bedrijf de premies van een VAPZ betalen in uw naam en voor uw rekening. U blijft dan van het belastingvoordeel profiteren zonder dat uw netto-inkomen daalt. De premie wordt wel belast als een voordeel van alle aard (VAA).

  Geïnteresseerd?

  Vraag een offerte, antwoord binnen één dag

  Dankzij het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) kunt u zelf uw wettelijk pensioen aanvullen. U geniet bovendien van extra fiscale en sociale voordelen.

  Eén aanspreekpunt voor je bank en verzekeringen? Bij ons zit je veilig ...